مردی نزد امام حسن مجتبی (علیه السلام)آمد و عرض کرد: من مردی معصیت کار هستم که در برابر گناه نمی توانم مقاومت و صبر کنم لذا در این زمینه مرا موعظه کن. حضرت فرمود : پنج چیز را انجام بده آن گاه هر چه می خواهی معصیت کن : روزی حضرت حقّ را مخور در این صورت هرچه می خواهی گناه کن ، به مکانی برو تا خدا تو را نبیند و هر چه خواستی گناه کن ، از ولایت و حکومت خدا بیرون برو آن گاه هرچه خواستی گناه کن ، وقتی که عزرائیل برای گرفتن روح تو آمد او را از خود دور کن آن گاه معصیت خدا را بکن ، وقتی مالک آتش جهنم خواست تو را به جهنم ببرد داخل مشو و هر گناهی خواستی مرتکب شو. ( المواعظ العددیّه ، ص ۲۷۴ )